Spreekuren weer (gedeeltelijk) open

Gelukkig lijkt het coronavirus inmiddels redelijk goed onder controle! Dit betekent ook dat we weer meer zorg kunnen bieden dan alleen de hoognodige zorg. We hebben de afgelopen weken heel duidelijk gemerkt dat iedereen zoveel mogelijk probeerde mee te denken en zo min mogelijk gebruik heeft gemaakt van de zorg als dit niet noodzakelijk was. Dank daarvoor!

We proberen nu de normale zorg zoveel mogelijk weer op te starten. Hierbij moeten we uiteraard goed rekening houden met alle nieuwe richtlijnen. Dit betekent dat we, gezien de beperkte ruimte in de wachtkamer, minder mensen dan normaal kunnen ontvangen op de praktijk. We vragen hiervoor ook uw medewerking! U kunt ons helpen door zoveel mogelijk gebruik te maken van onze mogelijkheid tot videobellen ter vervanging van een bezoek aan de praktijk. Uiteraard zal dit niet voor alle klachten mogelijk zijn, dit kunt u met de assistente bespreken bij het maken van de afspraak. Bij twijfel kan altijd middels videobellen een eerste inschatting gemaakt worden waarna we zo nodig alsnog een afspraak op het spreekuur maken.

Het online maken van afspraken via mijngezondheid.net zal zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn. In eerste instantie kunnen dan alleen video-afspraken worden ingepland. Alle mensen die naar de praktijk komen worden namelijk nog steeds gescheiden in twee verschillende stromen. De mensen met en de mensen zonder klachten die kunnen passen bij corona-infectie. De eerste groep wordt allemaal gezien op ons speciale isolatiespreekuur met aparte ingang aan de zijkant van het gebouw. Dit om ervoor te zorgen dat alle mensen in de gewone praktijk zo min mogelijk risico lopen op besmetting!

Wij horen graag wat we voor u kunnen betekenen!

Team Tolakker

Kom niet naar de praktijk zonder telefonisch een afspraak te maken!

Dus altijd eerst bellen!