NHG geaccrediteerd

Huisartsenpraktijk Tolakker is een NHG-geaccrediteerde praktijk. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen die door de NHG zijn bepaald. Dit zijn eisen op het gebied van hygiene, klantvriendelijkheid, geprotocolleerde werkwijzen, geijkte apparatuur en dergelijke. Jaarlijks worden we gecontroleerd of we nog steeds aan deze eisen voldoen.

Donderdag 14 november 2019 worden de griepprikken gegeven.