Martha Flora en PIMsenior

Zorg voor ouderen met dementie

Huisartsenpraktijk Tolakker verzorgt de huisartsgeneeskundige zorg voor ouderen met dementie die wonen bij Martha Flora in Bavel en bij PIMsenior in Dorst. Dit zijn beide kleinschalige woonzorginstellingen waarbij de bewoner zoveel mogelijk het gevoel van thuis wordt geboden.

Veel medische zorg die bewoners nodig hebben, valt onder reguliere huisartsenzorg en wordt geleverd door huisarts Marian Stevens. Ook Verpleegkundig Specialist (VS) in opleiding, Ivy Schrauwen, zal in de loop van de tijd een deel van de zorg op zich nemen. Er is een nauwe samenwerking met specialist ouderengeneeskunde Suzanne Boot. Daar waar de complexiteit van de zorg toeneemt, er sprake is van gedragsproblematiek of aansturing op teamniveau nodig is, zal Suzanne Boot als medebehandelaar betrokken zijn. Suzanne Boot is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie. Zij heeft ruime ervaring binnen kleinschalige woonzorginstellingen.

Gaat uw naaste bij Martha Flora of PIMsenior wonen? Download dan hier het inschrijfformulier en stuur deze ingevuld, samen met een kopie van het identiteitsbewijs, naar huisarts@tolakker.com. Vergeet niet de huidige huisarts op de hoogte te brengen van de overschrijving naar huisartsenpraktijk Tolakker zodat we zonder problemen het oude dossier kunnen opvragen.

Actueel

24/06

GEEN verklaring doorgemaakte COVID van de huisarts

Verklaring doorgemaakte Covid Een ...

Lees meer
03/06

Vaccinatiebewijs online

Uw coronavaccinatie kunt u online t...

Lees meer
Archief