Wat bieden wij

Aanbod huisartsgeneeskundigezorg
Wij leveren generalistisch medische zorg conform het basisaanbod dat voor iedere Nederlandse huisarts gelijk is. U kunt met al uw gezondheidsvragen of klachten bij ons terecht.

Daarnaast beschikken we over een aanvullend aanbod:

Zorg door POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts)

Onze POH’s Liesbeth, Ilse, Jade en Suzanne (POH in opleiding) zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die zorgen voor onze patiënten met chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, COPD, Astma en hart- en vaatziekten. Deze zorg bestaat uit het in kaart brengen van risico’s, uitvoeren van lichamelijk onderzoek, uitgebreide leefstijladvisering, opstarten en/of afbouwen van medicatie, begeleiding en controles. De zorg wordt steeds afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeften van de patiënt. Daarnaast biedt de POH preventieve screening op risico’s voor hart- en vaatziekten en begeleiding bij Stoppen met Roken. Tot slot maakt ze ook onderdeel uit van het kernteam ouderenzorg.

Wij leveren de zorg voor chronische patiënten in samenwerking met Huisartsenzorggroep Breda. Voor meer informatie hierover zie https://www.hzgbreda.nl/huisartsenzorg/chronische-zorg/

Preventie-spreekuur hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten komen veel voor. Om uw persoonlijke risico in kaart te brengen maakt u een afspraak op het preventie-spreekuur bij gespecialiseerd doktersassistente Ester. Samen met u worden verschillende risicofactoren doorgenomen aan de hand van vragen, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Vervolgens adviseert Ester u bij het maken van keuzes op gebied van leefstijl en medische behandeling om hart- en vaatziekten te voorkomen. Lees hierover meer op www.thuisarts.nl. Ester start en begeleid ook de medicatie voor hoge bloeddruk en hoog cholesterol in overleg met de POH of huisarts.

Vrouwenspreekuur en SOA-spreekuur

Onze assistentes Mariëlle en Laura hebben zich gespecialiseerd in de onderwerpen anticonceptie, vaginale klachten en verzakkingen. Ze nemen de tijd om uw klachten te bespreken en uw wensen in kaart te brengen om vervolgens samen te kijken naar de beste oplossingen. Daarnaast kunnen zij bij zowel mannen als vrouwen onderzoek doen naar seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). De assistente bekijkt samen met u de risico’s en bepaalt daarmee welke SOA-testen noodzakelijk zijn.

Bottenspreekuur

In de loop van het leven neemt de botkwaliteit af en kan botontkalking (osteoporose) ontstaan. Bij botontkalking is het risico op het krijgen van botbreuken en wervelinzakkingen erg groot. Anne en Edith specialiseren zich in het opsporen van patiënten met een verhoogd risico op botontkalking om vervolgens te kijken hoe botbreuken in de toekomst voorkomen kunnen worden. Iedereen boven de 50 jaar met een nieuwe botbreuk krijgt een uitnodiging voor screening op botontkalking. Hierbij wordt altijd een scan van de botdichtheid gemaakt.  Daarnaast kunt u ook een afspraak maken op het bottenspreekuur wanneer u wil weten of uw risico op botbreuken verhoogd is. Op basis van persoonlijke kenmerken zal worden bekeken of aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek en een botscan nodig zijn. Anne en Edith kunnen u vervolgens adviseren op gebied van leefstijl, voeding, vitamine D en zo nodig ook medische behandeling.

Zorg door POH-GGZ

Behandeling en begeleiding van mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten is de expertise van onze POH-GGZ Inge Rosier. Zij draagt zorg voor nadere analyse en uitdiepen van de hulpvraag om vervolgens passende begeleiding en kortdurende behandeling in te zetten. Zo nodig kan er worden verwezen naar andere hulpverleners binnen de GGZ. De POH-GGZ en de huisarts werken nauw samen om u zo goed mogelijk te begeleiden, soms ook in directe samenwerking met een psycholoog. Inge Rosier is daarnaast ook gespecialiseerd in het begeleiden van rouw. Behandeling bij de POH-GGZ valt niet onder het eigen risico.

Verder bestaat ons aanvullend aanbod uit:

 • Audiometrie (gehooronderzoek)
 • Spirometrie (longfunctieonderzoek)
 • Injecties in gewrichten, i.s.m. Topfysiotherapie Bavel ook echogeleide injecties
 • Injecties voor o.a. carpaal tunnelsyndroom en bij trigger-fingers
 • Tapen enkelblessures
 • Zwachtelen van de benen bij ulcus en vocht in de benen
 • Doppler onderzoek bij vermoeden perifeer vaatlijden
 • 7 daagse, 24-uurs en 30-minuten bloeddrukmeting
 • 1-, 2-,3- of 7-daags holteronderzoek bij vermoeden hartritmestoornis
 • Kleine chirurgische ingrepen zoals het biopteren en verwijderen van huidafwijkingen
 • Dermatoscopie (huidonderzoek met speciale microscoop)
 • Teledermatologie
 • Plaatsen van spiraaltjes (anticonceptie)
 • Uitvoeren van bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker
 • Griep- en pneumococcenvaccinaties op indicatie
 • Vaccinaties op eigen verzoek tegen geldend tarief
 • Diagnostiek dementie middels MMSE/MOCA in samenwerking met specialist ouderengeneeskunde
 • Multidisciplinair overleg ouderenzorg
 • Huisartsgeneeskundige zorg bij kleinschalige woonvoorzieningen Martha Flora en PIMsenior voor mensen met dementie
 • Rijbewijskeuring voor eigen patiënten

Actueel

15/09

Griep- en pneumokokkenprik 20 oktober

Op donderdag 20 oktober kan iederee...

Lees meer
15/07

Nieuwe MedGemak app: MedGemak+

De nieuwe MedGemak app staat live! ...

Lees meer
Archief