Wat bieden wij

Aanbod huisartsgeneeskundigezorg
Wij leveren generalistisch medische zorg conform het basisaanbod dat voor iedere Nederlandse huisarts gelijk is. U kunt met al uw gezondheidsvragen of klachten bij ons terecht.

Daarnaast beschikken we over een aanvullend aanbod:

Zorg door POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts)

Onze POH’s Liesbeth, Jade, Suzanne (in opleiding) en Ester (in opleiding) zijn gespecialiseerd in de zorg voor onze patiënten met chronische aandoeningen. Het gaat daarbij om Diabetes Mellitus, COPD, Astma en/of hart- en vaatziekten. Deze zorg bestaat uit het in kaart brengen van risico’s, lichamelijk onderzoek, uitgebreide leefstijladvisering en behandeling met medicatie. De zorg wordt steeds afgestemd op uw persoonlijke situatie en behoeftes. Daarnaast verzorgt de POH begeleiding bij Stoppen met Roken. Wij leveren de zorg voor chronische patiënten in samenwerking met Huisartsenzorggroep Breda. Voor meer informatie hierover zie https://www.hzgbreda.nl/huisartsenzorg/chronische-zorg/

Ook ouderenzorg is een speerpunt van onze POH’s. We zorgen ervoor dat kwetsbare ouderen zoveel mogelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat hun persoonlijke voorkeuren voor behandeling goed in kaart gebracht zijn. Dit doen we in samenwerking met POH’s, verpleegkundig specialist, huisartsen, thuiszorg en de specialist ouderengeneeskunde.

Preventie-spreekuur hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zoals hartinfarct en beroerte komen veel voor maar kun je beter voorkomen dan genezen. Onze gespecialiseerd doktersassistente Sharon brengt uw risicofactoren in kaart door middel van een vraaggesprek, bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek. Hieruit volgt uw persoonlijke risico op hart- en vaatziekten en kijkt zij samen met u hoe het risico verlaagd kan worden. De behandeling kan bestaan uit uitgebreide leefstijladviezen maar ook uit medicatie voor hoge bloeddruk of een hoog cholesterol. Lees hierover meer op www.thuisarts.nl. Sharon werkt intensief samen met onze POH’s, huisartsen en diëtiste.

Vrouwenspreekuur en SOA-spreekuur

Het vrouwenspreekuur is er voor gesprekken over anticonceptie, vaginale klachten en verzakkingen. De assistente neemt de tijd om uw klachten te bespreken en uw wensen in kaart te brengen om vervolgens samen te kijken naar de beste oplossingen. Daarnaast kunnen zij bij zowel mannen als vrouwen onderzoek doen naar seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). De assistente bekijkt samen met u de risico’s en bepaalt daarmee welke SOA-testen noodzakelijk zijn.

Bottenspreekuur

In de loop van het leven neemt de botkwaliteit af en kan botontkalking (osteoporose) ontstaan. Bij botontkalking is het risico op het krijgen van botbreuken en wervelinzakkingen erg groot. Anne heeft zich gespecialiseerd in het opsporen van patiënten met een verhoogd risico op botontkalking om vervolgens te kijken hoe botbreuken in de toekomst voorkomen kunnen worden. Iedereen boven de 50 jaar met een nieuwe botbreuk krijgt een uitnodiging voor screening op botontkalking. Hierbij wordt altijd een scan van de botdichtheid gemaakt.  Daarnaast kunt u ook een afspraak maken op het bottenspreekuur wanneer u wil weten of uw risico op botbreuken verhoogd is. Op basis van persoonlijke kenmerken zal worden bekeken of aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek en een botscan nodig zijn. Anne en Edith kunnen u vervolgens adviseren op gebied van leefstijl, voeding, vitamine D en zo nodig ook medische behandeling. U kunt hierover meer lezen op www.thuisarts.nl.

Zorg door POH-GGZ

Behandeling en begeleiding van mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten is de expertise van onze POH-GGZ Inge Rosier. Zij draagt zorg voor nadere analyse en uitdiepen van de hulpvraag om vervolgens passende begeleiding en kortdurende behandeling in te zetten. Zo nodig kan er worden verwezen naar andere hulpverleners binnen de GGZ. De POH-GGZ en de huisarts werken nauw samen om u zo goed mogelijk te begeleiden, soms ook in directe samenwerking met een psycholoog. Inge Rosier is daarnaast ook gespecialiseerd in het begeleiden van rouw. Behandeling bij de POH-GGZ wordt volledig vergoed.

Verder bestaat ons aanvullend aanbod uit:

 • Spirometrie (longfunctieonderzoek)
 • Injecties in gewrichten, i.s.m. Topfysiotherapie Bavel ook echogeleide injecties
 • Injecties voor o.a. carpaal tunnelsyndroom en bij trigger-fingers
 • Echografie in de praktijk door radiologen van het Amphia ziekenhuis in samenwerking met Pluhz
 • Tapen enkelblessures
 • Zwachtelen van de benen bij ulcus en vocht in de benen
 • Doppler onderzoek bij vermoeden perifeer vaatlijden
 • 7 daagse, 24-uurs en 30-minuten bloeddrukmeting
 • 1-, 2-,3- of 7-daags holteronderzoek bij vermoeden hartritmestoornis
 • Kleine chirurgische ingrepen zoals het biopteren en verwijderen van huidafwijkingen
 • Dermatoscopie (huidonderzoek met speciale microscoop)
 • Teledermatologie
 • Plaatsen van spiraaltjes (anticonceptie)
 • Uitvoeren van bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker
 • Griep- en pneumococcenvaccinaties op indicatie
 • Vaccinaties op eigen verzoek tegen geldend tarief
 • Diagnostiek dementie middels MMSE/MOCA in samenwerking met specialist ouderengeneeskunde
 • Multidisciplinair overleg ouderenzorg
 • Huisartsgeneeskundige zorg bij kleinschalige woonvoorzieningen Martha Flora en PIMsenior voor mensen met dementie
 • Rijbewijskeuring voor eigen patiënten

Actueel

16/01

Digitale ondersteuning

U heeft het vast meegekregen in het...

Lees meer
13/11

Vacature doktersassistente

Doktersassistente Bavel (naast Bred...

Lees meer
Archief