Wat bieden wij

Aanbod huisartsgeneeskundigezorg
Wij leveren generalistisch medische zorg conform het basisaanbod dat voor iedere Nederlandse huisarts gelijk is. Daarnaast beschikken we over een aanvullend aanbod:

Zorg door POH (PraktijkOndersteuner Huisarts)
De POH zorgt voor onze patiënten met chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, COPD, Astma en hart- en vaatziekten. Deze zorg bestaat uit het in kaart brengen van risico’s, uitvoeren van lichamelijk onderzoek, uitgebreide leefstijladvisering, opstarten en/of afbouwen van medicatie, begeleiding en controles. De zorg wordt steeds afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeften van de patiënt. Daarnaast biedt de POH preventieve screening op risico’s voor hart- en vaatziekten en begeleiding bij Stoppen met Roken. Tot slot maakt ze ook onderdeel uit van het kernteam ouderenzorg.

Wij leveren de zorg voor chronische patiënten in samenwerking met Huisartsenzorggroep Breda. Voor meer informatie hierover zie https://www.hzgbreda.nl/huisartsenzorg/chronische-zorg/

Zorg door POH-GGZ (geestelijke gezondheidszorg)
De POH-GGZ behandeld en begeleid mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten. Zij draagt zorg voor nadere analyse en uitdiepen van de hulpvraag om vervolgens passende begeleiding en kortdurende behandeling in te zetten. Zo nodig kan de POH-GGZ verwijzen naar andere hulpverleners binnen de GGZ. De POH-GGZ werkt nauw samen met de huisarts om u zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast werkt zij, in overleg met u, samen met psychologen. Behandeling bij de POH-GGZ valt niet onder het eigen risico.

Verder bestaat ons aanvullend aanbod uit:

 • Audiometrie (gehooronderzoek)
 • Spirometrie (longfunctieonderzoek)
 • Injecties in gewrichten, i.s.m. Topfysiotherapie Bavel ook echogeleide injecties
 • Injecties voor o.a. carpaal tunnelsyndroom en bij trigger-fingers
 • Tapen enkelblessures
 • Zwachtelen van de benen bij ulcus en vocht in de benen
 • Doppler onderzoek bij vermoeden perifeer vaatlijden
 • 7 daagse, 24-uurs en 30-minuten bloeddrukmeting
 • 1-, 2-,3- of 7-daags holteronderzoek bij vermoeden hartritmestoornis
 • Kleine chirurgische ingrepen zoals het biopteren en verwijderen van huidafwijkingen
 • Dermatoscopie (huidonderzoek met speciale microscoop)
 • Teledermatologie
 • Plaatsen van spiraaltjes (anticonceptie)
 • Uitvoeren van bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker
 • Griep- en pneumococcenvaccinaties op indicatie
 • Vaccinaties op eigen verzoek tegen geldend tarief
 • Diagnostiek dementie middels MMSE/MOCA in samenwerking met specialist ouderengeneeskunde
 • Multidisciplinair overleg ouderenzorg
 • Huisartsgeneeskundige zorg bij kleinschalige woonvoorzieningen Martha Flora en PIMsenior voor mensen met dementie
 • Rijbewijskeuring voor eigen patiënten

Actueel

22/03

Update App MedGemak

Afgelopen jaren zijn we steeds inte...

Lees meer
04/02

Storing 4 februari verholpen

We hadden vanochtend een tijdelijke...

Lees meer
Archief