Medische verklaring

Medische verklaringen
Wettelijk is vastgelegd dat uw eigen huisarts geen schriftelijke verklaring mag geven die een oordeel bevat over uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te doen. Dit gaat bijvoorbeeld om het moeten annuleren van een reis, het wel of niet kunnen werken, een auto kunnen besturen of het recht op een parkeervergunning.

Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Als het nodig is kan desbetreffende onafhankelijke arts, met uw schriftelijke toestemming, wel informatie bij ons opvragen.

Wanneer een instantie of organisatie u vraagt om een medische verklaring om bijvoorbeeld u reis te annuleren of om uw sportschoolabonnement op te zeggen kunt u vragen om een formulier. Op dit formulier kunt u invullen dat u om medische redenen wil annuleren en dat u desgewenst toestemming geeft om bij uw huisarts inlichtingen in te winnen. Deze informatie zullen we nooit zonder uw toestemming en medeweten verstrekken.

Kijk voor meer informatie op https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

Medicijnen mee op reis
Voor bepaalde soorten medicatie heeft u een verklaring nodig wanneer u op reis gaat. Dit gaat vooral om zware pijnstillers, ADHD-medicatie en slaap- en kalmeringsmiddelen. Op de website van het CAK kunt u opzoeken of u voor uw medicatie een verklaring nodig heeft.

Kijk voor meer informatie en het regelen van de juiste verklaring op https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis

Wanneer u een verklaring nodig heeft, zorg dan dat u deze zelf al zo volledig mogelijk heeft ingevuld, lever de verklaring in aan de balie of digitaal en wij zullen de verklaring ondertekenen en stempelen.

Actueel

18/04

Wielren Workshop Amphia

Amphia wielren workshop 8 mei Vo...

Lees meer
16/01

Digitale ondersteuning

U heeft het vast meegekregen in het...

Lees meer
Archief