Samenwerking

Echo’s bij de huisarts
In samenwerking met Pluhz komt er elke 2 weken op maandagmiddag een radioloog uit het Amphia ziekenhuis echo’s maken bij ons op de praktijk. Dit zorgt voor korte lijnen en snelle samenwerking. Daarnaast bespaart het u een ritje naar het ziekenhuis en voorkomt het vaak een verwijzing naar het ziekenhuis.

Jeugdprofessional in de huisartsenpraktijk
Binnen de praktijk werken wij nauw samen met een jeugdprofessional die u kan ondersteunen als u vragen heeft over opvoeden, zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind of als er psychische of sociale problemen zijn. Dionne van Riel is de ervaren jeugdprofessional die vanuit het CJG Breda (Centrum voor Jeugd en Gezin) is verbonden aan onze praktijk.

Voorbeelden van vragen en problemen die bij de jeugdprofessional terecht komen:

  • uw kind heeft concentratie- of leerproblemen
  • uw kind ontwikkelt zich anders dan andere kinderen en u maakt zich zorgen hierover
  • u vraagt zich af of bij uw kind sprake is van ADHD, autisme, hoog sensitiviteit of hoogbegaafdheid
  • uw kind heeft psychische of sociale problemen

U kunt uw vragen en zorgen delen in een gesprek. De jeugdprofessional neemt ruim de tijd voor u en uw kind. Samen kijkt u wat er nodig is om u verder te helpen. Misschien heeft u genoeg aan een of twee gesprekken met de jeugdprofessional. Als het nodig is, kijkt u samen naar de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld van iemand uit uw omgeving. Is er professionele of specialistische hulp nodig dan helpt de jeugdprofessional u daarbij en maakt de verwijzing in orde.

Fysiotherapie
Bij Topfysiotherapie Bavel is veel expertise in het uitvoeren van echo’s van gewrichten. Samen voeren we ook echogeleide injecties uit.

Thuiszorg
Wijkverpleegkundige Ilona Pelkmans is aan onze praktijk verbonden om met name de zorg voor kwetsbare ouderen en terminaal zieken te ondersteunen. Binnen Bavel werken de verschillende thuiszorgorganisaties (met name Thebe, Groot-Brabant en Surplus) actief samen om de zorg voor iedereen in Bavel zo goed mogelijk te regelen en tekorten op te vangen.

Diëtiek op Maat
Ismay Wiggers van Diëtiek op Maat is onze vaste overlegpartner voor adviezen t.a.v. dieet.

Ouderenzorg
Om de zorg voor ouderen zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de persoon en de mantelzorgers werken we gestructureerd aan het in kaart brengen van kwetsbare ouderen. Zo nodig worden patiënten besproken binnen het kernteam ouderenzorg bestaande uit de huisarts, POH’s, coördinerend wijkverpleegkundige Ilona Pelkmans, Specialist Ouderengeneeskunde Suzanne Boot en Casemanager dementie Maartje van Alphen. Dit kernteam wordt zo nodig aangevuld met expertise vanuit fysiotherapie, ergotherapie en het sociale domein.

Apotheek
We voeren regelmatig medicatiereviews uit in overleg met de apothekers van apotheek Tolakker, apotheek de Regenboog en apotheek Woltermann.

Overleg Wijkteam
Meerdere keren per jaar komt het wijkteam samen bestaande uit medewerkers van stichting MEE, de gemeente/WMO, Zorg voor Elkaar Breda/STiB en onze POH-GGZ. Op deze manier blijven de lijntjes kort en kunnen we waar nodig extra aandacht vragen vanuit het wijkteam.

Leefstijlprogramma COOL
Een uitgebreid leefstijlprogramma voor personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en/of diabetes. Het programma duurt 9 maanden tot ca 2 jaar en wordt bij de meeste zorgverzekeraars volledig vergoed. Vraag na of u in aanmerking komt!

Kijk hier voor meer informatie.

Actueel

03/06

Word jij lid van onze Cliëntenraad?

Huisartsenpraktijk Tolakker is voor...

Lees meer
18/04

Wielren Workshop Amphia

Amphia wielren workshop 8 mei Vo...

Lees meer
Archief