Opleidingspraktijk

In onze praktijk worden huisartsen opgeleid, de zogenaamde AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist).

Zij hebben hun eigen spreekuur,  maar staan onder supervisie van de huisarts, die hun opleider is.

Doordat we huisartsen opleiden blijven onze eigen huisartsen ook goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en consultvoering. En daar heeft u als patient weer profijt van.